Κόφτη παροχών ακόμα και στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός παρουσιάζει υπερέσοδα θέτει το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε.

Περισσότερα