Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε δέσμευση 100 εκατομμυρίων ευρώ για το Ταμείο Προσαρμογής για τις αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της COP26.

Περισσότερα