Τη βαθειά του θλίψη για το θάνατο του Μιχαλάκη Ζαμπέλα εκφράζει το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Ο Μιχαλάκης Ζαμπέλας υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες της χώρας μας, η δράση του οποίου ξεπερνούσε τα στενά όρια της Κύπρου. Δικαίως θεωρείται ως ο πατέρας των επαγγελματικών υπηρεσιών και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων πρωτοστατώντας στο να καθιερωθεί η Κύπρος ως διεθνές κέντρο παροχής υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες