Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει με Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τον Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων Διαταγμάτων του 2014 και 2020.

Περισσότερα