Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με εγκύλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείου για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.

K(164)