Το ΚΕΒΕ σας υπενθυμίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για τη Νεολαία (ESC4Y).

Περισσότερα