Το EuroCommerce και η UNI Europe, Κοινωνικοί εταίροι στον τομέα του εμπορίου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πραγματοποιούν μελέτη σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στον τομέα του εμπορίου.

Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει ετοιμαστεί ερωτηματολόγιο το οποίο παρακαλείστε να συμπληρώσετε το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες