Το Υπουργείο Άμυνας μας ενημέρωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί στην υλοποίηση του δεύτερου κύκλου του προγράμματος EDIDP για το 2020 με καταληκτική ημερομηνία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, την 1η Δεκεμβρίου 2020.

Περισσότερα