Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να ξεκινήσουν συνομιλίες για μια οδηγία που θα εγγυάται σε όλους τους εργαζομένους στην Ε.Ε. έναν δίκαιο και επαρκή κατώτατο μισθό.

Περισσότερα