Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε. και του Βασιλείου του Μαρόκου.

Κ (153)