Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου για τις ΜμΕ που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στην οποία το ΚΕΒΕ είναι μέλος εκπροσωπώντας τις Κυπριακές ΜμΕ, παρουσιάζονται ευνοϊκότερες προοπτικές σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Περισσότερα