Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο “Οι Περί Μέτρων και Σταθμών Κανονισμοί του 2015” ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για αναθεώρηση των τελών που χρεώνει η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών για τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει ώστε να καλύπτονται τα πραγματικά έξοδά της.

Περισσότερες πληροφορίες