Αγαπητά Μέλη, Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας σας προσκαλεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει τη Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2022, η ώρα 16:00 στο Royal Hall, οδός Ξάνθης Ξενιέρου 29 στη Λευκωσία.

Περισσότερα