Η Γενική Διεύθυνση REFORM της Ε. Επιτροπής ενέκρινε το 2021 αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για παροχή Ειδικής Τεχνικής Βοήθειας για την δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Αναπτύξεως (National Promotion Agency).

Περισσότερα