Το ΚΕΒΕ διοργανώνει το εργαστήρι με τίτλο «3-Pillar Sustainability Business Model Methodology», στη Λεμεσό στις 19 Σεπτεμβρίου 2019. Το εργαστήρι θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το επιχειρησιακό μοντέλο που βασίζεται στους 3 πυλώνες βιωσιμότητας ‘Περιβάλλον-Κοινωνία-Οικονομία’, ενώ θα προσφέρει πρακτική καθοδήγηση για εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου στην κάθε επιχείρηση/οργανισμό που θα συμμετέχει στο εργαστήρι.

Περισσότερες πληροφορίες

Βιογραφικά