Η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για την Ένωση και τα κράτη μέλη, τα συστήματά τους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τον τρόπο ζωής τους, την οικονομική σταθερότητα και τις αξίες τους. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα δεδομένα θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19.

Περισσότερα