Στο πλαίσιο των εργασιών του ευρωπαϊκού έργου E-Business Pages, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ) διοργάνωσε Επιχειρηματικό Φόρουμ στις 25 και 26 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Atlantica Miramare. Το διετές πρόγραμμα E-Business Pages, στο οποίο το ΕΒΕΛ αποτελεί τον κυπριακό εταίρο, εντάσσεται στο χρηματοδοτικό εργαλείο διακρατικής και εδαφικής συνεργασίας Interreg Balkan Med και κύριος σκοπός του είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η προτροπή της συνεργασίας μεταξύ των Βαλκανικών χωρών και της Κύπρου σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες