Γενικά θετικές παραμένουν οι προοπτικές για το Λεμεσιανό επιχειρείν, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα του πλέον πρόσφατου Επιχειρηματικού Βαρομέτρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού, η συμμετοχή στο οποίο ολοκληρώθηκε στο τέλος Νοεμβρίου. Ωστόσο, το μέγεθος της αισιοδοξίας είναι εμφανώς μικρότερο σε σύγκριση με προηγούμενες εκδόσεις του Βαρομέτρου.

Περισσότερα