Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεργασία με τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου- Ρουμανίας διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, την περίοδο 13-15 Σεπτεμβρίου 2022 με σκοπό την ευρύτερη προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και της Ρουμανίας με έμφαση στην καινοτομία.

Περισσότερα