Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διοργανώνουν σε συνεργασία με τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου-Αιγύπτου και την ΟΕΒ Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στο Κάιρο, Αίγυπτος, στις 4 Δεκεμβρίου 2019, με σκοπό την ευρεία προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και της Αιγύπτου.

Περισσότερα