Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με τον Κύπρο-Κινέζικο Επιχειρηματικό Σύνδεσμο διοργάνωσαν Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Σαγκάη, Κίνα στις 14 Οκτωβρίου 2019. Της Αποστολής ηγήθηκε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης.

Περισσότερα