Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τον Κυπρο-Ιορδανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο διοργάνωσε Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στο Αμμάν, Ιορδανία, στις 8 Μαΐου 2017. Της Αποστολής ηγείται ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Κύριος ομιλητής στο Φόρουμ ήταν ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Γιώργος Λεπτός. Μετά το πέρας του Φόρουμ, πραγματοποιήθηκαν κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ κύπριων και ιορδανών επιχειρηματιών. Στη συνέχεια, το Ιορδανικό Εμπορικό Επιμελητήριο παρέθεσε γεύμα προς τιμή του Υφυπουργού και της κυπριακής Αποστολής.

Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η ευρύτερη προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και της Ιορδανίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση της Κύπρου ως Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο, καθώς και στην αγορά ακινήτων, τη ναυτιλία και τον τουρισμό.

Οι Επιχειρηματικές Αποστολές πραγματοποιούνται πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Μέσα από τις εν λόγω Αποστολές το ΚΕΒΕ συνεχίζει την έντονη προσπάθεια προώθησης της Κύπρου στο εξωτερικό, με πρώτιστο στόχο την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου διαφόρων χωρών για τη βελτίωση της κυπριακής οικονομίας, τονίζοντας παράλληλα τις ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος ως περιφερειακή ή διεθνής βάση πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Πέραν από τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω και τους διοργανωτές, στην Αποστολή συμμετείχαν 22 κυπριακές επιχειρήσεις, από διάφορους κλάδους.