Το ΚΕΒΕ και η Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Κύπρο, σε συνεργασία με τον Κύπρο-Ουκρανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο που ανήκει στη δύναμή του Επιμελητηρίου, και με τη στήριξη του Enterprise Europe Network, διοργανώνουν εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων με Ουκρανικές εταιρείες, στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 (10:00-11:00 π.μ.) στα γραφεία του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία.

Περισσότερα