Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017, στο Σπίτι της Συνεργασίας η τελετή λήξης του Δικοινοτικού Σχεδίου Πρακτικής Άσκησης Νέων Ανέργων Επαγγελματιών .

To Δικοινοτικό Σχέδιο Πρακτικής Άσκησης Νέων Ανέργων Επαγγελματιών ήταν μια πρωτοβουλία στα πλαίσια του έργου “Leading by Example”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από το Πρόγραμμα της «Κυπριακής Κοινωνίας των πολιτών σε Δράση IV». Ξεκίνησε το Μάϊο του 2015 και διήρκησε μέχρι τον Ιούνιο του 2017, κατά το οποίο 40 νέοι απόφοιτοι τόσο από την ελληνοκυπριακή όσο και από την τουρκοκυπριακή κοινότητα ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση σε οργανισμούς και εταιρείες από την ‘άλλη’ κοινότητα. Ο γενικός στόχος του προγράμματος ήταν να προσφέρει σε Κύπριους απόφοιτους πανεπιστημίων, μεταξύ των ηλικιών 20-35, εργασιακή εμπειρία στην άλλη κοινότητα, αποκτώντας έτσι πολύτιμες δεξιότητες στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία, όπως και άριστη γνώση του εργασιακού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην αντίστοιχη κοινότητα.

Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε στην παρουσία των νέων επαγγελματιών και εταιριών φιλοξενίας που επωφελήθηκαν από αυτό το σχέδιο πρακτικής άσκησης. Οι δυο εταίροι που υλοποιούν το έργο “Leading by Example”, το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όπως επίσης και η Επικεφαλής του Προγράμματος Κοινωνίας Πολιτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Charlotte Goyon, απηύθυναν εναρκτήριους χαιρετισμούς. Στη συνέχεια, μέλη της ομάδας του έργου εκ μέρους των δυο Επιμελητηρίων αναφέρθηκαν στους σκοπούς και τα οφέλη του Σχεδίου πρακτικής Άσκησης, ενώ εκτεταμένη αναφορά δόθηκε στην επιτυχημένη τοποθέτηση των νέων επαγγελματιών στις αντίστοιχες εταιρίες.

Αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν οι δηλώσεις των ασκούμενων και των οργανισμών / εταιρειών φιλοξενίας, οι οποίοι μοιράστηκαν τις προσωπικές εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Ευχαριστώντας για την ευκαιρία που τους δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δύο Επιμελητήρια, ένας από τους ασκούμενους ανέφερε: «Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που συμμετείχε στο Σχέδιο αυτό, μου έδωσε την ευκαιρία να αποκομίσω πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τους συμπολίτες μας από την ‘άλλη’ κοινότητα και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν υφίσταται ο ορισμός ‘άλλη’. Από την άλλη, ορισμένες από τις εταιρείες φιλοξενίας βρήκαν το Σχέδιο τόσο ευεργετικό ώστε αποφάσισαν να παρατείνουν την περίοδο πρακτικής άσκησης με δικά τους έξοδα.