Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιτήρηση της Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 Κανονισμός (ΕΕ) 425/2016 για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας Μάσκες Προστασίας στο Πλαίσιο της Πανδημίας του Κορωνοϊού.

ΑΠ (627)