Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιτήρηση της Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, Κανονισμός (ΕΕ) 425/2016 για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, Μάσκες Προστασίας στο Πλαίσιο της Πανδημίας του Κορωνοϊού, Ιατρικές Μάσκες Προσώπου – Υφασμάτινες /Χειροποίητες Μάσκες.

ΑΠ (628)