Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Επιστροφή ΦΠΑ σε αγορές επισκεπτών κατόχων διαβατηρίων Ηνωμένου Βασιλείου.

Φ (34)