Το ΚΕΒΕ με ιδιαίτερη ικανοποίηση έχει παρατηρήσει την έναρξη της συζήτησης στην Επιτροπή για ίδρυση Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και θεσμού Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Περισσότερα