Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 πλήττει και ταλανίζει τόσο τη χώρα μας όσο και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι αρνητικές συνέπειες τόσο στον τομέα της υγείας που είναι και οι κυριότερες, όσο και στον παγκόσμιο  οικονομικό τομέα, παραμένουν τρομακτικά ανυπολόγιστες. Παρά τις δύσκολες και κρίσιμες συνθήκες το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου συνεχίζει απρόσκοπτα  το έργο του.

Περισσότερα