Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Πρακτική Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) 7, 9, 15 και 16», την Πέμπτη 21/10/201 και την Τρίτη 26/10/2021.

Περισσότερα