Το ΚΕΒΕ διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Παραγωγική Διαχείριση Αποθήκης: Για Βελτίωση της Παραγωγικότητας και της Κερδοφορίας» την Τρίτη 23/03/2021 από τις 08:45 μέχρι τις 17:15. 

Περισσότερα