Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του για τα Επιμορφωτικά Προγράμματα του που θα διεξαχθούν το Β΄ Εξάμηνο 2020 μεταξύ Ιουλίου με Δεκέμβριο.

Περισσότερα