Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του για τα Επιμορφωτικά Προγράμματα του που θα διεξαχθούν το Α΄ Εξάμηνο 2021 μεταξύ Ιανουαρίου με Ιούνιο.

Περισσότερα