Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με εγκύκλιο για τα επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν το Α’ Εξάμηνο του 2020.

Περισσότερα