Η υποχώρησης του κλίματος στις υπηρεσίες, στο λιανικό εμπόριο και, σε μικρότερο βαθμό, στη μεταποίηση, οδήγησε σε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο, παρά το ότι το κλίμα στις κατασκευές βελτιώθηκε.

Περισσότερα