Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας (Εγκύκλιοι 60 και 61).

ΑΠΚ – ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ Β. ΚΟΡΕΑΣ (61)