Τροποποιείται ο Κανονισμός για επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με την τροποποίηση του Κανονισμού, διαγράφονται 5 σκάφη από το σχετικό κατάλογο κυρώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες