Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικών αντισταθμιστικών δασμών στις εισαγωγές αλουμινόχαρτου προς μεταποίηση καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2170 για την επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές του ιδίου προϊόντος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

ANT (586)