Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού επιβάλλεται στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων με το πάνω μέρος από δέρμα ή από ανασχηματισμένο δέρμα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Περισσότερες πληροφορίες