Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων αναφορικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Λ.Κ. της Κίνας.

ΑΝΤ (616)