Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ακεσουλφαμικού καλίου καταγωγής Κίνας έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων.

ANT (590)