Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών κοινής ωφέλειας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

ΑΝΤ (585)