Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σιδηροπυριτίου καταγωγής Ρωσίας και Κίνας μετά από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων.

ANT (530)