Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεροξοθειικών αλάτων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

ΑΝΤ (513)