Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα με οργανική επικάλυψη καταγωγής Κίνας.

Περισσότερες πληροφορίες