Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λευκωσίας πραγματοποίησε από κοινού επίσκεψη με το Υφυπουργείο Τουρισμού στην περιοχή του Κάμπου το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.

Περισσότερα