Αναντίλεκτα, η χρονιά 2020 καταγράφεται ως η χειρότερη χρονιά για τον κυπριακό τουρισμό, λόγω της πανδημίας Covid-19, παρά τα δραστικά μέτρα και ενέργειες που έγκαιρα η Κυβέρνηση έχει προβεί.

Περισσότερα