Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών δημοσιεύει άρθρο για την εξώδικη διευθέτηση καταναλωτικών απαιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες