Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την αποφυγή συνωστισμού στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καλούν τους εργοδότες και τους ασφαλισμένους όπως.

Περισσότερα