Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις εξαγωγές μεταχειρισμένων εξαρτημάτων αυτοκινήτων (απόβλητα).

Π (41)